8 تعداد شبکه های بهداشتی درمانی
14 تعداد بیمارستان ها
53 تعداد پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای
7000 تعداد دانشجو

اطلاعات تماس

آدرس آدرس همدان، چهار راه شریعتی، ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه، طبقه سوم سایت دانشگاه: همدان، میدان پژوهش، بلوار شهید فهمیده
شماره تلفن ها تلفن ۰۸۱۳۲۵۲۰۴۰۱ تلفکس ۰۸۱۳۲۵۲۰۴۰۱