در ادامه جلسات مدیریت هزینه های بیمارستانی ، کمیته مدیریت هزینه بیمارستان بعثت با هدف مدیریت منابع – مصارف وهمچنین تحلیل وضعیت مالی و عملکردی  آن با حضور تیم مدیریتی این مرکز در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور معاون توسعه دانشگاه ،کارشناسان ستادی این حوزه و همچنین رئیس؛ مدیر و سایر اعضای تیم مدیریتی این بیمارستان برگزار شد

دکتر ساعتیان ضمن تشکر از برگزاری این جلسه، با اشاره به این موضوع که بیمارستان بعثت بعنوان بزرگترین مرکز ارائه دهنده خدمات و مرکز تروما و جراحی در استان مطرح می باشد در خصوص مسایل و موضوعات مرتبط با عملکرد این بیمارستان در حوزه منابع مالی و انسانی مطالبی را بیان کرد

حمید کیانی فتوت مدیر بیمارستان ضمن تشکر از معاون توسعه مدیریت و منابع و کارشناسان ستادی  گزارش عملکرد این مرکزرا در خصوص مدیریت بهینه منابع و مصارف  در سال ۹۶ ارائه داد.
مهندس رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با توجه به الویت دهی سیاستهای وزارت متبوع در راستای مدیریت هزینه و درآمد در سالجاری، برگزاری این جلسات  و تداوم‌ ان را گامی مهم در تحقق این مهم برشمرد.

وی با توجه به نتایج عملکرد مالی این واحد براصلاح فرایندهای هزینه بر در سیستم مانند روندکسورات، ساماندهی انبارها و انجام خرید بر اساس نیاز سنجی واقعی، مدیریت مصرف داروهای گرانقیمت و پرمصرف، وضعیت موجود اقلام‌ راکد و مازاد، رسیدگی صحیح اسناد بیمه ای، خدمات القائی و توجه به فرایندهای درآمدزا  تاکید کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه توجه به اصلاح نظام انبارداری، مالی، درآمد و مدیریت منابع انسانی و نظارت و ارزیابی مستمر را از مهمترین الویتها و برنامه های تمامی مراکز برشمردند و با توجه به اصلاح  فرایندهای هزینه ای، مشارکت تمامی واحدهای بیمارستان در این امر را ضروری دانستند.
در پایان هر یک از کارشناسان حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را بیان نمودند.

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *