بمنظور مدیریت بهینه هزینه و افزایش کارایی منابع در ستاد دانشگاه صورت گرفت :نشست هم اندیشی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با تیم مدیریتی و کارشناسان بیمارستان شهید آیت ا…. قدوسی نهاوند

در این جلسه که با حضور معاونت محترم توسعه و کارشناسان ارشد مالی و بودجه دانشگاه و تیم مدیریتی بیمارستان شهید آیت ا . . قدوسی در ستاد دانشگاه انجام شد

در ابتدا مدیر بیمارستان ضمن قدردانی از مدیریت هوشمندانه و برنامه های کاربردی و اثرگذار مهندس رحیمی معاونت محترم توسعه و در اختیار دادن فرصت به واحدها و مراکز جهت طرح مشکلات مجموعه خود، گزارشی از عملکرد هشت ماه گذشته بیمارستان را ارائه نمود که بصورت تحلیلی وضعیت نیروی انسانی -مالی -درآمد -انبار دارویی و مصرفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت

مهندس رحیمی به اهمیت فرهنگ سازمانی، اصلاح فرایندها و انضباط مالی تاکید کرد و گفت: اگر انضباط مالی داشته باشیم در هیچ شرایطی به انقباض مالی نمی رسیم.

وی در ادامه بر کاهش کسورات بیمه ایی تاکید کرد و گفت: هراندازه هر بخش یا واحدی بتواند کسورات خود را کاهش دهد آن را هزینه رفاهی پرسنل همان واحد کنید چرا که نگاه معاونت توسعه نگاه پرسنلی است. مهندس رحیمی بر شفاف سازی رفتارها در سازمان، اصلاح فرایندهای معیوب، تحلیل نیروی انسانی، نظارت مستمر بر انبارها و حذف موازی کاری تاکید کردند.

در خاتمه ایشان عنوان نمودند که میبایست تمامی فعالیتهای مالی واحد بر اساس آیین نامه معاملاتی دانشگاه باشد و آیین نامه معاملاتی حرف آخر را می زند.

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *