۶۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه بهمراه خانواده‌های معزز با کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

در راستای ارائه خدمات رفاهی به کارکنان محترم و تکریم این عزیزان مقرر شد ۶۰۰ نفر از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی بهمراه خانوادهایشان در مرحله اول با پرداخت یارانه سفر به مشهد مقدس اعزام گردنند.

در این زمینه با ۳ شرکت خدمات سیاحتی زیارتی ثامن پرواز، تک بال بنیامین آریاتی و سایاسیر تفاهمنامه های جداگانه منعقد شده است.

فرآیند اعزام بشرح زیر است:

ابتدا سهمیه هر واحد مشخص و ابلاغ می گردد سپس واحدها نفرات رامشخص نموده و به معاونت توسعه اعلام می نمایند. اداره رفاه معاونت توسعه نفرات معرفی شده را به یکی از شرکت های طرف قرارداد معرفی می نماید در ادامه کار نظر به اینکه از ۶ هتل طرف قرارداد بازدید بعمل آمده و تحقیقات لازم اخذ گردیده افراد متقاضی به یکی ازشرکت ها ی مذکور معرفی و یکی از ۳ سطح قیمتی را انتخاب نموده و تاریخ اعزام را با شرکت ها هماهنگ می‌نماید.

لازم به عنوان است طبق تفاهمنامه بعمل آمده مبلغ سهم دانشگاه ۶میلیون ریال یارانه بابت هرخانواده که دروجه شرکت پرداخت می‌شود، مابقی سهم کارمند تا ۸ قسط و با کسر از حقوق امکان پذیر است.

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *