برگزاری کارگاه آموزشی تدوین و بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران توسط مدیریت تحول اداری دانشگاه

کارگاه آموزشی تدوین و بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران توسط مدیریت تحول اداری دانشگاه در سالن کنفرانس مرکز همایش های دانشگاه برگزار شد.

 اولین کارگاه  آموزشی و توجیهی بازنگری و تدوین دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران در سالن همایش ها برگزار شد.

در این نشست، تقوی مدیر تحول اداری دانشگاه، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون دستورالعمل موجود و کاستی هایی که در روش فعلی برای انتخاب و انتصاب مدیران در رشته های تخصصی وجود دارد اشاره کرد و افزود: مرکز توسعه و تحول اداری در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی جهت یکسان سازی و رعایت عدالت در انتخاب و انتصاب مدیران در رده های مختلف بر اساس رسته های شغلی موجود ، اقدام به بازنگری  دستورالعمل های این وزارتخانه کرده است که در این راستا از کلیه دانشگاه های علوم پزشکی سطح کشور به عنوان واحدهای عملیاتی که با شاخص های اختصاصی  و مهارتی مدیران به طور مستقیم در ارتباط بوده اند و اشراف کامل بر این موضوع دارند، ملزم کرده است که در جهت ارائه پیشنهادات در زمینه شاخص های اختصاصی مشارکت کنند.

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *