اولین جلسه آموزشی دریافت جایزه تعالی منابع انسانی با حضور دکتر شورکی در سالن کنفرانس مرکز همایشها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه دانشگاه، اولین جلسه آموزشی آشنایی با مفاهیم تعالی منابع انسانی با حضور دکتر شورکی عضو انجمن تعالی منابع انسانی کشور در مرکز همایشهای همدان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و کارشناسان این حوزه، مدیر روابط عمومی و کارشناسان مدیریت منابع انسانی تشکیل شد، تقوی مدیر تحول اداری دانشگاه ضمن ارائه توضیحاتی مبنی بر الزام دانشگاهها برای پیاده‌سازی این مدل و شرکت در فرآیند ارزیابی برای دریافت جایزه، بیان کردند دو حوزه مدیریتی مذکور معاونت توسعه متولی پیاده‌سازی این مدل در دانشگاه بوده و باید در مدت یک ماه تمام دست اندرکاران و کارشناسان این دو مدیریت اقدام به پیاده‌سازی و عملیاتی نمودن بندهای مدل در دانشگاه نمایند.

برخی مفاهیم مطرح شده در این جلسه را در زیر ملاحظه کنید در ضمن توضیحاتی در مورد نحوه تنظیم نظام نامه و تشکیل تیمهای کاری ارائه شد.

آشنایی با منطق رادار (RADAR)
منطق رادار یک چهارچوب ارزیابی پویا و یک ابزار مدیریتی قدرتمند است تا عملکرد سازمان را بطور نظام مند مورد پرسش قرار دهد. منطق رادار از عناصری تشکیل شده که هر یک از عناصر ویژگی هایی را شامل می گردد. RADAR از چهار عنصر تشکیل شده است:

۱. نتایج(Resultes)
داده‌های نتایج باید جامع، به موقع، قابل اطمینان، درست و به طور مناسبی بخش بندی شده و با استراتژی و نیازها و انتظارات ذی نفعان مربوطه سازگار باشد. ارتباط بین نتایج مربوطه و تاثیرات آن‌ها بر یکدیگر باید درک شده باشد. نتایج کلیدی باید شناسایی و اولویت‌بندی گردد .در یک سازمان متعالی، نتایج، روندهای مثبت و یا عملکرد خوب پایدار را نشان
می دهند. برای نتایج کلیدی اهداف تعیین شده، و این اهداف مناسب بوده، تحقق یابد. همچنین در مورد نتایج کلیدی، عملکرد مقایسه بیرونی شده و این مقایسه‌ها به ویژه در قیاس با بهترین ها در صنعت و یا با کلاس جهانی صورت گیرد. درک رابطه بین توانمندسازهای کلیدی و نتایج کلیدی اطمینان می‌‌دهد که عملکرد مثبت در آینده پایدار می ماند.
۲. رویکرد(Approach)
آنچه که یک سازمان برای انجام آن برنامه‌ریزی کرده و دلایلی که برای انجام آن دارد را در بر می‌گیرد. یک رویکرد مناسب منطق روشنی دارد که بر نیازهای حال و آینده سازمان تمرکز می‌کند و از طریق فرآیندهایی که به خوبی تعریف شده‌‌اند عینیت می‌یابد و بر نیازهای ذی‌نفعان این رویکردها به طور روشنی تمرکز دارد.علاوه بر این، رویکردها یکپارچه می‌شوند. بدین معنی که یک رویکرد یکپارچه، به روشنی ریشه در استراتژی دارد و با سایر رویکردها در موارد مقتضی در ارتباط است. اصلاحات در رویکردها در طول زمان اعمال می‌شود.
۳. جاری‌سازی(Deployment)
در یک سازمان متعالی برای جاری سازی رویکرد ها می بایستی ، رویکرد‌ها در حوزه‌های مربوطه به روشی نظام‌مند اجرا شوند . اجرای نظام‌مند به خوبی برنامه‌ریزی شده و به روشی که برای رویکرد و سازمان مناسب باشد ارائه گردد و توانایی مدیریت تغییرات در رویکردها در یک چارچوب زمانی مناسب وجود داشته باشد.
۴. ارزیابی و اصلاح(Assessment and Refinement)
آنچه را که یک سازمان برای ارزیابی و اصلاح توامان رویکردها و جاری سازی آنها انجام می‌دهد، در بر می‌ گیرد. در یک سازمان متعالی رویکرد و جاری سازی آن، مورد اندازه‌گیری منظم اثر بخشی و کارایی قرار می‌گیرد. فعالیت‌های یادگیری انجام شده و روش‌هایی برای به کارگیری خلاقیت در ایده‌‌پردازی رویکردهای نوین یا تغییر یافته وجود دارد. برونداد نتایج اندازه‌گیری، یادگیری و خلاقیت برای شناسایی، اولویت بندی، برنامه‌ریزی و اجرای بهبود و نوآوری استفاده می گردد.

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *