کارگاه آموزشی مهندسی مشاغل و اتقاء رتبه با حضور مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و کارشناسان آن واحد و مسئولین و پرسنل اموراداری شبکه های بهداشت و درمان، مراکزبهداشت و بیمارستانهای شهرستانهای کبودرآهنگ ، رزن و فامنین در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ انجام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، کارگاه آموزشی مهندسی مشاغل و اتقاء رتبه با حضور مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و کارشناسان آن واحد و مسئولین و پرسنل اموراداری شبکه های بهداشت و درمان، مراکزبهداشت و بیمارستانهای شهرستانهای کبودرآهنگ ، رزن و فامنین در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ برگزار شد.<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *