دومین روز جلسه ارزیابی جایزه تعالی منابع انسانی دانشگاه در سالن جلسات مرکز همایشهای دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه معیارهای هفت و  ۹ تعالی منابع انسانی با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط با این معیار بررسی شد.

معیار ۷ مربوط به نتایج ادراکی کارکنان و سیستمهای انگیزشی که در ادراکات همکاران موجب افزایش تعهد می‌شود و معیار ۱-۹  در ارتباط با دستاوردهای کلیدی سازمان مربوط است و معیار ۲-۹ در مورد محیط زیست، چرخه خدمات کیفیت کاری و نحوه استفاده‌ از ضایعات و معیار ۳-۹ به اشتراک گذاشتن دانش و مسئولیت‌های اجتماعیست که دانشگاه به عهده گرفته است.

در نخستین روز این جلسه در مورد معیارهای مربوط به رهبری منابع انسانی، استراتژی منابع انسانی، برنامه ریزی و تامین، جبران خدمات، توسعه منابع انسانی، روابط کار و کارکنان و همچنین تولید مقالات دانشگاه توضیحات مفصلی ارائه شد.

شایسته تقوی با تشکر از سه ارزیاب تعالی منابع انسانی ابراز امیدواری کرد که در انتهای ارزیابی از مطالب و پیشنهادات ارزشمند اساتید استفاده شود.

وی افزود: تمام شاخصهای مطرح شده پیش از این توسط کارشناسان فنی حوزه‌ها اعلام شده است و بی‌شک مسئولان و کارشناسان این حوزه‌ها به خوبی پاسخگوی سئوالات هستند.

در این جلسه در خصوص پرسش نامه‌های تنظیم شده برای سنجش میزان رضایت‌مندی کارکنان تا سال ۹۶ توسط واحد تحول اداری و تحلیل اطلاعات توسط نرم‌افزار برای جامعه آماری کل دانشگاه و شامل ۲۰۰ نمونه با سطح اطمینان آزمون ۹۵ درصد مطالبی مطرح شد.

درانتهای مراسم از ارزیابان تعالی منابع انسانی کشوری تقدیر بعمل آمد.

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *