دومین روز جلسه ارزیابی جایزه تعالی منابع انسانی دانشگاه در سالن جلسات مرکز همایشهای دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه معیارهای هفت و  ۹ تعالی منابع انسانی با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط با این معیار بررسی شد.

معیار ۷ مربوط به نتایج ادراکی کارکنان و سیستمهای انگیزشی که در ادراکات همکاران موجب افزایش تعهد می‌شود و معیار ۱-۹  در ارتباط با دستاوردهای کلیدی سازمان مربوط است و معیار ۲-۹ در مورد محیط زیست، چرخه خدمات کیفیت کاری و نحوه استفاده‌ از ضایعات و معیار ۳-۹ به اشتراک گذاشتن دانش و مسئولیت‌های اجتماعیست که دانشگاه به عهده گرفته است.

در نخستین روز این جلسه در مورد معیارهای مربوط به رهبری منابع انسانی، استراتژی منابع انسانی، برنامه ریزی و تامین، جبران خدمات، توسعه منابع انسانی، روابط کار و کارکنان و همچنین تولید مقالات دانشگاه توضیحات مفصلی ارائه شد.

شایسته تقوی با تشکر از سه ارزیاب تعالی منابع انسانی ابراز امیدواری کرد که در انتهای ارزیابی از مطالب و پیشنهادات ارزشمند اساتید استفاده شود.

وی افزود: تمام شاخصهای مطرح شده پیش از این توسط کارشناسان فنی حوزه‌ها اعلام شده است و بی‌شک مسئولان و کارشناسان این حوزه‌ها به خوبی پاسخگوی سئوالات هستند.

در این جلسه در خصوص پرسش نامه‌های تنظیم شده برای سنجش میزان رضایت‌مندی کارکنان تا سال ۹۶ توسط واحد تحول اداری و تحلیل اطلاعات توسط نرم‌افزار برای جامعه آماری کل دانشگاه و شامل ۲۰۰ نمونه با سطح اطمینان آزمون ۹۵ درصد مطالبی مطرح شد.

درانتهای مراسم از ارزیابان تعالی منابع انسانی کشوری تقدیر بعمل آمد.

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *