دکتر موسوی بهار با هئیت همراه از ستاد در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی همدان بازدید کرد.

دکتر سید حبیب اله موسوی بهار رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع مهندس رحیمی و دکتر خدادادی معاون غذا و دارو دانشگاه از محل ستاد در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی همدان بازدید کرده و از روند پیشرفت فیزیکی پروژه مطلع گردیدند.

دکتر موسوی بهار یکپارچگی هرچه بیشتر واحدهای ستادی را از مزایای محل ستاد جدید التاسیس برشمرد و بر تکمیل به موقع و بهره برداری رسیدن هرچه سریعتر این مجموعه تاکید کرد.

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *