مدیر منابع انسانی دانشگاه خبر داد:

فوق العاده جذب و ضریب حق شغل کارکنان دانشگاه با ضریب (۱/۱-۲/۱-۵/۱) پرداخت می شود

فوق العاده جذب و ضریب حق شغل کارکنان  با همت و همیاری کارشناسان واحد بازنشستگی مدیریت منابع انسانی دانشگاه، تعداد ۷۵۰ نفر با اعمال اصلاحات، در بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری افزایش می یابد و پرداخت خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر رستگار مدیر منابع انسانی دانشگاه اظهار داشت: با توجه به  پیگیری های به عمل آمده از سوی این مدیریت، طبق آرای صادره از طریق مراجع قضایی و ابلاغ مدیر امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری به دفتر نمایندگی در استان ، احکام برقراری حقوقی بازنشستگان کشوری بر این اساس شد که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱  تا کنون اصلاحاتی از نظر سقف فوق العاده جذب هئیت امنا و ضریب حق شغل، با رعایت معدل دو سال آخر حقوق و مزایا مشمول کسورات بازنشستگی محاسبه و پرداخت شود و احکام کارکنان بازنشسته طبق سنوارت مذکور با همت و همیاری کارکنان و کارشناسان واحد بازنشستگی مدیریت منابع انسانی دانشگاه به تعداد  ۷۵۰ نفر با اعمال اصلاحات، در بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری افزایش می یابد و پرداخت خواهد شد.

 <2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *