جلسه بی خطرسازی و امحای زباله های بیمارستان های دانشگاهی و مراکز بهداشت استان با حضور مدیر امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، جلسه بی خطرسازی و امحای زباله های بیمارستان های دانشگاهی و مراکز بهداشت استان با حضور مهندس آقایانی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه و نمایندگانی از حوزه های معاونت بهداشتی، مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان و کارشناسان مرتبط برگزار شد.

در این جلسه درخصوص مدیریت هزینه پسماندهای بیمارستانی و مراکز بهداشت دانشگاهی استان و امحای به موقع آنان نکاتی مطرح گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و قابل بهبود آن ارزیابی شد.

لازم به ذکر است برای کاهش و مدیریت هزینه های حمل و بی خطرسازی پشماند های بیمارستانی و مراکز بهداشت از بخش خصوص بکارگیری خواهد شد.

 <2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *