بازدید مدیرامور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه از کلینیک دندان پزشکی شهید مباشر کاشانی

مدیرامور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه از تجهیزات و ملزومات مصرفی کلینیک دندان پزشکی شهید مباشر کاشانی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، آقایانی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی از تجهیزات و ملزومات مصرفی کلینیک دندان پزشکی شهید مباشر کاشانی در جهت رفع مشکلات، از آن مرکز بازدید کرد.

دراین بازدید از تاسیسات، تجهیزات و وسایل دندان پزشکی کلینیک شهید مباشر کاشانی بازبینی شد و همچنین نحوه خدمت رسانی این مرکز به مراجعین و مددجویان مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیر امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه در خصوص بازبینی از تجهیزات و وسایل دندان پزشکی و تاسیسات کلینیک شهید مباشر کاشانی تصریح کرد: با توجه به این که بیمارستان تخصصی دندان پزشکی آیت اله بهاری شهرستان بهار به زودی باید تجهیز و راه اندازی شود، کلینیک دندان پزشکی شهید مباشر کاشانی میتواند لوگوی بسیارخوبی در روند تجهیز و راه اندازی آن مرکز قرار گیرد.
 <2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *