مدیر امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه گفت:

در تلاش هستیم که همکاران نیروهای شرکتی دانشگاه از مزایای بیمه تکمیلی درمان برخوردار شوند

جلسه بررسی چگونگی انجام  بیمه تکمیل درمان برای نیروهای شرکتی دانشگاه در دفتر امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، جلسه بررسی چگونگی انجام  بیمه تکمیل درمان برای نیروهای شرکتی دانشگاه با حضور آقایانی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی، دکترعقیلیان مشاور رییس دانشگاه و مدیر امور حقوقی و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

در این جلسه به بررسی چگونگی ایجاد بستری مناسب و در چهارچوب قانون در خصوص نیروهای شرکتی دانشگاه و برخورداری آنان از مزایای بیمه تکمیلی درمان پرداخته شد.

آقایانی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه درباره نیروهای شرکتی مجموعه دانشگاه عنوان کرد: همکاران نیروهای شرکتی در مجموعه دانشگاه نیز همانند دیگر نیروهای قراردادی و رسمی، زحمات فراوان و قابل توجهی را متقبل می شوند و از دید بنده تفاوتی با دیگر نیروها ندارند و قابل احترام هستند و مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تلاش است که در چهارچوب قانون بستری را فراهم کند که این نیرو ها نیز از مزایای بیمه تکمیلی درمان برخوردار شوند.

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *