معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در جلسه مدیریت امور مالی دانشگاه گفت:

مدیریت نوین، مدیریت اخلاق مداری و مهربانی توام با قاطعیت است

جلسه مدیریت  امور مالی دانشگاه با حضور مهندس رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، جلسه فصلی مدیریت امور مالی دانشگاه با حضور مهندس رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع، حلافی مدیر امور مالی دانشگاه و دیگر کارشناسان مربوطه برگزار شد.

مهندس رحیمی ضمن اشاره به نقش مهم مدیریت امور مالی در پیشبرد اهداف معاونت توسعه دانشگاه اظهار داشت: مدیریت امور مالی نقش بسیار مهمی در سیاست ها و اهداف معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دارد.

وی در ادامه افزود: ذاتا مدیری پرکار و پرزحمت برای  پرسنل و حوزه توسعه می باشم اما امیدوارم که این زحمات و خدمات منتج به پیشبرد اهداف دانشگاه در حوزه های مختلف توسعه و در مسیری صحیح و درست باشد تا بتوانیم باری را از دوش مجموعه دانشگاه برداریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ضمن تاکید بر اجرای مدیریت نوین در حوزه های مختلف مدیریتی توسعه افزود: در کشور های توسعه یافته و حتی برخی از کشورهای جهان سوم، مدیریت سنتی را کنار گذاشته و مدیریت نوین را جایگزین کرده اند و این روش راه کاری مناسب  برای مدیریت منابع، مصارف و عملکرد صحیح هر مجموعه ای خواهد بود.

وی در ادامه افزود: یکی از ارکان اصلی مدیریت نوین، مدیریت بر پایه اخلاق مداری و مهربانی و توام با قاطعیت است که سبب میشود هم اخلاق را رعایت کرده باشیم هم در امور اداری و کارشناسی با قاطعیت و مسئولیت پذیری عمل کنیم.

مهندس بهروز رحیمی ضمن تاکید بر مدیریت مشارکتی در حوزه معاونت مدیریت و منابع دانشگاه بیان کرد: مدیری که از پرسنل و کارمندان خود در حوزه های تصمیم گیری مشورت نگیرد  قطعا در مسیر صحیحی قرار ندارد و به نوعی مدیریت سنتی را پیشه کرده که محکوم به شکست است.

وی با اشاره به این که معاونت توسعه نقش محوری در حورزه های کلان دانشگاه را دارد و باید برای آنان تصمیم گیری کند،  افزود: معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و همه مدیران آن باید در حوزه های کلان دانشگاه وارد و تصمیم گیری کنند اما برای تصمیم گیری صحیح و مناسب باید اطلاعات دقیق و کاملی از حوزه های مختلف دانشگاه داشت که انجام پایش ها و  بازدید های میدانی میتواند در این امر نقش مهمی داشته باشد.

وی همچنین بیان کرد: دید من بر مدیران و پرسنل معاونت توسعه بر پایه اعتماد است و با توجه به فعالیت ها و تلاش های مدیران و پرسنل معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، از سال ۹۸ نیز عبور خواهیم کرد.

در پایان حلافی مدیر امور مالی دانشگاه با ارائه گزارش عملکردی از سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ بازخورد ها، نقاط قوت و قابل بهبود را عنوان کرد.<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *