شرح وظایف

 • مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی.
 • نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات، دستورالعمل ها و روش­های مصوب مالی و معاملاتی.
 • بررسی و تایید نهای پرداخت­های دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی.
 • نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیم گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.
 • ایجاد، حذف یا تغییر در حساب­های مالی به منظور اجرای هر چه مطلوب تر حسابداری تعهدی در ستاد و واحدهای تابعه.
 • برنامه ریزی به منظور انطباق نظام­های مالی و هزینه یابی رویدادهای مالی با اقدامات جاری با توجه به لزوم محاسبه قیمت تمام شده فعالیت­ها.
 • شرکت در جلسات بودجه و همکاری لازم به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه و تایید آن.
 • برنامه ریزی و تصمیم گیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه ستاد و واحدهای تابعه.
 • برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات هیات امنا در خصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن.
 • تهیه و تدوین دستورالعمل­های تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن پس از تایید معاون پشتیبانی و مشارکت در تهیه برنامه­های سرمایه ای.
 • بررسی و تایید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات و همچنین تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی مورد نیاز دانشگاه.
 • تنظیم و تایید نهایی صورت­های مالی ستاد و واحدهای تابعه به تفکیک و تجمیعی.
 • اعمال نظارت مالی بر ثبت، نگهداری و کنترل موجودی کالا و دارایی­های ثابت.
 • برنامه ریزی جهت بستن حساب­ها در پایان سال مالی و تهیه گزارش­های مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط.
 • نظارت عالی بر ثبت به موقع دفاتر رسمی و نظارت بر نگهداری اوراق و اسناد مرتبط با سرمایه گذاری­ها، سهام، اسناد بهادار ، اسناد تضمینی و نظایر آن.
 • هماهنگی امور مالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی.
 • اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس ، حسابرسان و سایر مراجع ذی­صلاح.

 

 • تعیین خط مشی و رویه­ها به منظور رفع مغایرات با اشخاص و موسسات طرف حساب.
 • تصمیم گیری در خصوص تامین نیروی انسانی در واحدهای تحت نظارت.
 • هماهنگ نمودن عملیات واحدهای تحت نظارت و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت.
 • تنظیم برنامه آموزش جهت کارکنان امور مالی دانشگاه ، به نحوی که کلیه کارکنان در جریان امور همکاران خود قرار گرفته و در موارد لزوم جایگزینی کارکنان به سهولت امکان پذیر گردد.
 • برنامه ریزی به منظور شمارش موجودی انبارها در پایان سال.
 • برنامه ریزی به منظور انجام امور مربوط به اصلاح حساب­های سنوات قبل در مواقع موردنیاز.
 • درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه معین استان به منظور ایجاد گردش مالی.
 • ارائه پیشنهاد به معاونت پشتیبانی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت امورمالی.
 • انجام سایر وظایف محوله از جانب معاون پشتیبانی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگر امکان پذیر نباشد.
<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *