۱ ) هدف :

هدف  از تدوین این روش اجرائی تشریح فرآیند نگهداری،‌پشتیبانی و توسعه نرم افزارهای متعدد درمانی دانشگاه از قبیل نرم‌افزارهای اداری مالی، بیمارستانی، بهداشتی،درمانی، آموزشی، پژوهشی و …. می‌باشد.

۲ ) دامنه کاربرد :

کلیه واحدهای دانشگاه مشمول این روش اجرائی هستند.

۳ )مراجع :

تعرفه‌های سازمان صنفی رایانه‌ای

۴) تعاریف :

ندارد.

۵) روش کار:

۱-۵ تکمیل فرم گزارش پشتیبانی نرم افزار مربوطه )کلیه فرمهای ITFO 21وITFO 22 و ITFO 23 و ITFO 24  )بطور مستمر توسط سوپروایزر هر نرم‌افزار، جهت عیب‌یابی و بررسی نرم‌افزارها در جلسات کمیته‌های راهبری نرم‌افزار مربوطه.

۲-۵) پاسخـگـــوئی مداوم به واحدهای استـفاده کننده از نرم‌افزارها و راهنمایی آنها جهت روشهای استفاده از هر نرم‌افزار و در غیر اینصورت ثبت و انعکاس اشکالات مطرح شده جهت بررسیهای دوره‌ای در مدیریت ‌ICT  .

۳-۵) برگزاری جلسات کمیته راهبری هر نرم‌افزار بطور مستمر هر ۲ ماه یکبار در مدیریت ‌ICT با حضور سوپروایزرها که لازم است کلیه اشکالات سیستم بصورت مکتوب در فرم‌های گزارش پشتیبانی )کلیه فرمهای  ITFO 21وITFO 22 و ITFO 23 و ITFO 24) منحصراً در این جلسات بررسی شوند.

۴-۵) سوپروایزر هر نرم‌افزار بطور مستمر با تیم پشیبانی سیستم در شرکت طرف قرارداد،‌جهت انعکاس اشکالات در تماس می باشد و تا حل شدن مشکل موارد را پیگیری  می‌کند. در صورتی که مشکل مطرح شده جزء تعهدات شرکت نباشد و یا نیاز به تصمیم گیری و ایجاد تغییرات در سیستم‌های دیگر داشته باشد باید در جلسه کمیته راهبری بعدی مطرح شود.

۵-۵)بروز مشکلات غیر منتظره: اگر ارتباطات شبکه یا هر گونه تجهیزات سخت‌افزاری دچار اشکال شده بود لازم است سوپروایزرها مراتب را به مدیریت  ICT اطلاع دهند. در صورتی که مشکل مزبور از محل واحد مربوطه (بیمارستانها، دانشکده‌ها و ….) باشد با هماهنگی مدیر شبکه یا مسئولین آن واحد اقدام به اصلاح و رفع مشکل می‌نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *