سخنان گوهر بار حضرت علی (ع)  دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد*  کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می يابد*  حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد*  حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا*  اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده*  علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید*

نام  و نام خانوادگي   : محمود کریمی

تحصيلات : دیپلم

سمت : مسئول بایگانی پرسنلی 

شماره تماس :     2520793    -  داخلی 375

ddddddddddd

نام  و نام خانوادگي   : محمد هاشم رهبری شاد

تحصيلات : دیپلم

سمت : بایگان پرسنلی 

  شماره تماس :     2520793    -  داخلی 375

 

ddddddddddd

نام  و نام خانوادگي   : علیرضا توپچی 

تحصيلات : دیپلم

سمت : بایگان پرسنلی 

شماره تماس :     2520793    -  داخلی 375

ddddddddddd

نام  و نام خانوادگي   : امیر قیاسوند

تحصيلات : دیپلم

سمت : بایگان پرسنلی 

شماره تماس :     2520793    -  داخلی 375

ddddddddddd