سخنان گوهر بار حضرت علی (ع)  دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد*  کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می يابد*  حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد*  حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا*  اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده*  علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید*

نام  و نام خانوادگي   : علی اصغر طائفی رنجبر

 تحصيلات : لیسانس

 سمت : رئیس تشکیلات

 شماره تماس :     2520793   -  داخلی 397

ddddddddddd

نام  و نام خانوادگي   : سعید مجیدی کیا

تحصيلات : لیسانس

سمت : رئيس گروه كارشناسان تشكيلات و طبقه بندي

 شماره تماس :     2520184   -  داخلی 367

ddddddddddd

نام  و نام خانوادگي   : مجید غفاری

تحصيلات : لیسانس

سمت : كارشناس طبقه بندي مشاغل

شماره تماس :     2520184   -  داخلی 367