معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در بازدید از مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی گفت: کار تیمی، اعتماد به یکدیگر و همبستگی  تیم مدیریتی راز موفقیت و پیروزی یک مجموعه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با همراهی دکتر رستگارمدیر نیروی انسانی، مهندس بگلرخانی مدیر فناوری اطلاعات،مهندس طاهری مدیر دفتر فنی معاونت توسعه از مرکز آموزشی درمانی بهشتی بازدید کردند و با تیم مدیریتی آن  مرکز در خصوص نقاط قوت و نقاط قابل بهبود به بررسی و تبادل نظر پرداختند.

مهندس بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در این نشست ضمن اشاره به همبستگی تیمی کادر مدیریتی و درمانی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان بهشتی افزود: در این مرکز وقتی به جزییات و زیرساخت های آن توجه می شود کامل کار تیمی و هبستگی تیم مدیریتی مشهود است.این امر مهم تحقق پیدا نمی کند مگر با اعتماد به یکدیگر و همبستگی کاری که این مهم در این مرکز به اجرا گذاشته شده است و جای تقدیر دارد.

در انتها جمالی مدیر مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی و تیم مدیریتی آن مرکز در خصوص نقاط قوت و نقاط قابل بهبود بیمارستان به بحث و تبادل نظر با مدیران حوزه مختلف معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه پرداخت و در این راستا راهکارهایی کلیدی و مناسب برای رفع مشکلات و نقاط قابل بهبود ارائه شد.

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *