نشست مشترک معاون بهداشتی با معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در محل معاونت توسعه برگزار شد.

این نشست با حضور مهندس رحیمی معاون توسعه میدریت و منابع و دکتر امیری معاون بهداشتی دانشگاه و مدیران و کارشناسان هر دو حوزه برگزار شد.

مهندس رحیمی ضمن اشاره به عملکرد تحسین برانگیز حوزه بهداشتی دانشگاه، عنوان کرد: نگاه ما به حوزه های بهداشتی استان نگاهی هزینه ای نیست بلکه میتوان گفت یک نگاه سرمایه گذاری است. از این منظرهر چه که این حوزه در نقاط مختلف استان قوی تر عمل کند و اقدامات پیشگیرانه را بهتر انجام دهد، از فشار کاری حوزه های درمانی و حجم مراجعان به بیمارستان ها کاسته می شود.

وی در ادامه افزود: دیدگاه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر این پایه بنا شده است که ما هر چه در حوزه های بهداشتی توانمندتر باشیم، جامعه ای سالم تر خواهیم داشت. بنابراین دانشگاه باید  نگاه ویژه تری را نسبت به معاونت بهداشتی و حوزه های تابعه آن داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تاکید کرد: یکی از جدی ترین اولویت های هزینه گذاری دانشگاه در حوزه بهداشت است و معاونت توسعه در این زمینه حمایت های لازم را انجام خواهد داد. بنابراین تمام تلاش ما بر این اساس است که پروژه های بهداشتی سطح استان زودتر تکمیل شوند تا مردم شریف استان همدان در زمینه های بهداشتی بیشترین خدمات را دریافت کنند.

وی در ادامه خبر داد: بدنبال بررسی های به عمل آمده، تخصیص بودجه در حوزه بهداشت در قالب های مختلف انجام شد و به زودی پرداخت می شود.

رحیمی اظهار داشت: تلاش در جهت حفظ منابع و جلوگیری از به هدر رفتن آن و نگاه عاقلانه بر مصارف، یکی از ارکان مهم و قابل توجه در مدیریت توسعه و منابع دانشگاه است.

در ادامه دکتر امیری معاون بهداشتی دانشگاه در خصوص اعتبارات حوزه بهداشتی، میزان پیشرفت پروژه های عمرانی و بهداشتی و میزان اعتبارات مورد نیاز این حوزه در پروژه های عمرانی و بهداشتی مواردی را مطرح کرد.

وی همچنین در خصوص پرداخت اعتبارات تخصیص یافته معاونت بهداشتی بیان کرد: هر چه این اعتبارات زودتر در اختیار معاونت بهداشتی قرار گیرد، میتوانیم با سرعت بیشتر به تکمیل پروژه های عمرانی و بهداشتی و رفع برخی چالش های موجود بپردازیم تا کیفیت کاری و عملکردی در این راستا افزایش پیدا کند.

در پایان مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و نقاط قوت و قابل بهبود را از جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادند.

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *