جلسه مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان و تیم ارزیاب کشوری با حضور  مهندس رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، مهندس جعفری سرارزیاب کشوری از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، مدیر برنامه ریزی و بودجه، تیم ارزیابی از دانشگاههای انشگاه علوم پزشکی مازندران، بابل و زنجان، معاون امور مالی و کارشناسان ستادی در دفتر معاونت توسعه برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ضمن قدردانی از حضور تیم ارزیابی در دانشگاه علوم پزشکی همدان بر ضرورت پایش و ارزیابی عملکرد دانشگاهها در حوزه منابع و مصارف تاکید کرد.

مهندس رحیمی با اشاره به ضرورت بکارگیری اطلاعات و آمار در تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریتی، گزارش تحلیلی از وضعیت  بودجه سال ۱۳۹۷، وضعیت درآمد و هزینه، عملکرد مالی بیمارستانها و واحدهای دانشگاه، نتایج پایش مالی، وضعیت انبارهای واحدهای دانشگاه  ارائه و اظهار داشت: مدیریت خرید و مصرف و انبارش کالا بر اساس سیاستهای ابلاغی وزارت متبوع و دستورالعمل زنجیره تامین کالا و خدمات صورت گرفته است.

وی در ادامه نکاتی چند در خصوص برنامه های آتی دانشگاه در راستای اجرای بسته های سیاستی تحول سلامت و مدیریت بهینه منابع بیان و گزارشی از دستاوردهای اخیر معاونت توسعه ارائه داد.

مهندس جعفری سرارزیاب کشوری ضمن قدردانی از گزارشات و نتایج امار و اطلاعات موجود درحوزه مالی و عملکردی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: اشرافیت و تسلط معاونت توسعه بر حوزه مالی و بودجه از نقاط قوت دانشگاه می باشد که مسلما این امر جز با کار تیمی، هدایت و راهبری صحیح میسر نخواهد شد.

ایشان همچنین افزود با توجه به تصمیم معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع پایش و ارزیابی دانشگاهها در محورهای تحول سلامت، مدیریت خرید و مصرف و انبارش کالا، درآمد، His ، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و بودجه انجام می گیرد و براساس برنامه ریزی انجام گرفته پایش و ارزیابی دانشگاه همدان نیز از امروز آغاز و در ابتدا بیمارستانهای شهید بهشتی و بعثت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

در ادامه دکتر نیاستی مدیر برنامه ریزی و بودجه در خصوص تجارب موفق دانشگاه در حوزه مالی و بودجه توضیحاتی را بیان نمود.

در پایان نقطه نظرات اعضای تیم پایش در خصوص ارزیابی بیان شد .

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *