افتتاحیه ارزیابی مدل تعالی نیروی انسانی توسط دکتر شورکی ارزیاب ارشد انجمن تعالی منابع انسانی و مشاور وزیر بهداشت در امور نیروی انسانی با مسئولان دانشگاه در دفتر رییس دانشگاه برگزار شد.

 دکتر شورکی ارزیاب ارشد انجمن تعالی منابع انسانی و مشاور وزیر بهداشت در امور نیروی انسانی در خصوص نمودار تعالی نیروی انسانی در سازمان صحبت کرد و توضیحاتی در خصوص معیار های مدل تعالی نیروی انسانی و موارد قابل بهبود دانشگاه علوم پزشکی در زمینه نیروی انسانی و مسیر تعالی کارکنان دانشگاه که باید مورد توجه مدیران برای توانمندسازی کارکنان و ایجاد انگیزه است، بیان داشت.

وی در زمینه مدل تعالی مذکور سوالاتی را مطرح کرد و پاسخگویی مدیران حاضر در جلسه را خواستار شد.

مدیران حاضر در جلسه نیز به بیان برخی مشکلات مربوط به نیروی انسانی و تفاوت عملکرد در حوزه‌های مختلف دانشگاه پرداختند و نحوه اقدامات انگیزشی برای کارکنان را از دیدگاه خود عنوان کرد و در همین راستا دکتر شورکی ارزیاب ارشد انجمن تعالی منابع انسانی نیز پیشنهادهایی را در مورد بهبود وضع موجود مطرح کردند.

در ادامه شایسته تقوی‌سبزواری مدیر تحول اداری دانشگاه اقدامات و مستندات مربوط به مدل تعالی نیروی انسانی که تا به حال صورت گرفته و باعث بهبود کیفیت عملکردی نیروی انسانی در همه حوزه‌های دانشگاه شده است را ارائه کرد.

در پایان دکتر شورکی ارزیاب ارشد انجمن تعالی منابع انسانی و مسئولان دانشگاه به بحث و تبادل نظر در خصوص نقاط قابل بهبود مدل تعالی نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی همدان پرداخت و راه کارهایی ارائه شد.

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *