کمیته واگذاری امور خدمات در دفتر مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه،جلسه مشترک کمیته واگذاری امور خدمات دانشگاه با حضور آقایانی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی، دکتررستگار مدیر منابع انسانی، دکتر عقیلیان مدیر امور حقوقی دانشگاه و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

در این جلسه نقاط قوت و قابل بهبود کمیته مذکور بررسی و هر یک نسبت به تسهیل در روند امور خدمات دانشگاه راهکارهایی را ارائه کردند.

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *